Har du talt med din krop idag?

Når jeg bliver hvirvlet ind i dagligdagens mange gøremål og trummerum, så glemmer jeg ind i mellem at stoppe op og mærke mig selv, min krop og dens behov.
Når jeg så "pludselig" oplever træthed, forvirring, og manglende overblik, så er det nemt at falde i den fælde, hvor jeg begynder at presse min hjerne til for eksempel at tænke mig til, hvad jeg skal gøre som det næste, eller jeg går igang med at planlægge rationelt, laver to-do-lister osv., for (desperat) at forsøge at skabe overblik, og lidt fred og ro i mit hoved og i min krop.
 
Dog oftest med det modsatte resultat!
 


Hvad er dine signaler på, at det vil være godt at stoppe op?

Det manglende overblik som udebliver, den mentale træthed, forvirringen over, at jeg i  virkeligheden ikke får udført en brøkdel af hvad jeg ønsker, uanset antallet af to-do-lister og anden planlægning, er alt sammen signaler til mig om at stoppe op, og og vælge, at gå fra mit hoved og ned i mit hjerte. For her i mit hjerte, skaber jeg kontakt til min indre væren, til min essens, eller sjæl, om du vil. Så snart jeg kommer ned i mit hjerte, og ER, fra min sande væren, så bliver der lyn hurtigt ro, og jeg får plads til at mærke, hvad jeg i virkeligheden har aller mest brug for.


Når jeg har bragt min bevidsthed ned i mit hjerte, og laver mine to-do-lister og planlægning dérfra, så oplever jeg det overblik, som jeg savnede før.
 
 
Når jeg udfører de daglige gøremål med bevidstheden i mit hjerte, er på arbejdet, køber ind, laver mad, er i sociale sammenhæng, og alt andet livet byder på, med bevidsthed i mit hjerte, så er jeg langt mere nærværende, og langt mere glad. Det giver mig et overskud til at løse dagligdagens udfordringer på bedste vis, og som regel meget hurtigere og lettere, og trivielle gøremål opleves ikke i samme grad, som noget der bare skal overståes, så jeg bagefter kan slappe af eller lave det jeg heller vil.
 
Fordi, her fra hjertet, kan jeg vælge at hygge mig med alt jeg laver!
 
 
 

 

 

Jeg vil invitere dig til at reflektere lidt over disse spørgsmål: 

1. Har du også brug for at lytte mere til din krop i dagligdagen?
 
2. Hvordan taler din krop til dig om at stoppe op og mærke efter? Hvilke  signaler giver den dig?
 
3. Hvordan kommer du din krops ønsker og behov i møde?
 
 

Du kan flytte bjerge!


Energien på vores planet er kraftfuld, og alting går hurtigt. Det er derfor også vigtigere nu, end nogensinde før, at vi husker at stoppe op og skaber jordforbindelse, og kontakt til vores hjerter i løbet af dagen.
 
 
Selv ryger jeg frem og tilbage mellem min centrering, og mangel på samme, flere gange om dagen. Måske er det også noget du oplever, og i så fald, er det helt naturligt. Men, øvelse gør mester! Med tiden, er jeg blevet meget hurtigere opmærksom på, hvornår jeg er "ude", så jeg straks kan trække mig "hjem" igen. 
 
 
Jo mere man træner sin opmærksomhed i dagligdagen, jo mere bliver det en naturlig ting at være opmærksom på kroppens signaler, og skabe jordforbindelse og hjertekontakt.


Nogle af fordelene ved at leve mere og mere i denne centrering er for mig, at jeg har lettere ved at tage de beslutninger, som er gode og rigtige for mig, jeg kan bedre mærke hvad jeg selv har lyst til, jeg har lettere ved at sige til og fra, og jeg føler endnu større glæde ved alt jeg laver, og jeg kan være sammen med andre fra et meget mere nærværende og kærligt sted i mig selv.

 


Klippehuler er passé

 
Tiden er ikke længere til at sidde i en klippehule, tilbagetrukket fra de øvrige omgivelser og det pulserende liv, for at finde ind til sin sande væren, og finde vej tilbage til enhedsbevidstheden. Vi er som menneskehed et skridt eller to videre, og har nu mulighed for den samme personlige afvikling, og spirituelle udvikling, mens vi lever livet - lige nu og her, hvor vi hver især befinder os, uanset hvad vores livsbetingelser er.


Det er en spændende mulighed for udvikling, som vi helt bevidst kan vælge at gå ind i og implementere stille og roligt i vores dagligdag.
Vi kan tilpasse dette indre "arbejde" til vores daglige liv, så det ikke bliver endnu en stressfaktor eller en "skal" og "burde" ting!
 

Med små, lette øvelser kan man flytte bjerge!  Nedenfor, vil jeg give dig en sådan lille øvelse.


Hjerte- og kropskontakt øvelse:


1. Luk øjnene og tag en dyb vejrtrækning.

2. Læg en hånd på dit hjertechakra, midt på brystet, og flyt din opmærksomhed hertil. Lad opmærksomheden hvile her et øjeblik mens du trækker vejret helt normalt.

3. Spørg dig selv: "Hvad mærker jeg i min krop lige nu?"
Brug et øjeblik på at observere alt du mærker, fx. smerter, træthed, afslappethed, spændinger, varme, kulde, forskellige følelser osv., osv. Du skal ikke gå ind i det du registrer, men bare være den, som ser på det med nysgerrighed.

4. Spørg din krop: "Hvad har du brug for kære krop?" Lyt. Måske får du et svar, en intuitiv tanke eller en impuls til handling.

5. Ret igen opmærksomheden mod din hånd på hjertet, tag en dyb vejrtrækning og åben øjnene.

Fik du et svar fra din krop, så husk at give den dét, som den har brug for, så snart det kan lade sig gøre.


Ekstra tips:


Når du har lavet øvelsen ovenfor et par gange, og føler dig fortrolig med den, så kan du begynde at praktisere den, eller blot dele af den, i de fleste situationer du befinder dig i, med nogle få justeringer:
 
- Lav for eksempel øvelsen med åbne øjne.
 
- Har du ikke mulighed for at lægge en hånd på brystet, så ret i stedet for blot din opmærksomhed dertil.
 
- Du kan altid øve dig i at observere hvad du kan mærke i din krop, også når du er igang med andre aktiviteter, eller er sammen med andre mennesker.
 

Som med så mange andre ting, så gælder det selvfølgelig også om udføre øvelsen i praksis for at den virker.........Sæt evt. nogle post-it sedler op i dit hjem, som kan minde dig om at stoppe op et øjeblik og lave øvelsen, indtil det bliver til en vane for dig.

Jeg er helt sikker på, at øvelsen kan gøre en stor og vigtig forskel i dit liv, og at du kan flytte bjerge!
 

Rigtig god fornøjelse!

Annette